Meie põhitegevused on:

  • maavarade geoloogilised uuringud, sh uuringu- ja kaevelubade taotlused,
  • hüdrogeoloogilised uuringud ja seired,
  • puurkaevude projekteerimine,
  • karjääride markšeiderimõõdistused,
  • geoloogia- ja hüdrogeoloogia alased konsultatsioonid ning eksperthinnangud,
  • kaevandamisega seotud keskkonnamõjude hindamised.

 Kontaktid:

Ettevõtte töötajate pikaajaline töökogemus nendes valdkondades pärineb riigi äriühingust Eesti Geoloogiakeskus (nüüdseks likvideeritud).

Maavarauuringud OÜ (reg kood 14346587) põhikontor asub Tartus - Liiva tn 41, 50303